​Hoe werkt het verder?

Gratis Clearing
(bij inschrijving ​Vital E-zine voor Lichter Leven)
Op de dag van je Clearing ontvang je ​een mail​ met het tijdstip (achteraf) en extra toelichting


Betaalde Clearings

​1. Je ontvangt een faktuur met de data in je mail
2. Maak het bedrag over op NL61 INGB 000 6870014 tnv Vital Living (voor 1e Clearing)
3. De eerste ​Clearing ontvang je ​op je aangegeven voorkeu​rdag
4. Je ontvangt een ​mail met het tijdstip (achteraf) en ​extra toelichting

Aandachtspunten
• ​Clearings zijn ​bedoeld om spanning in jezelf los te laten waardoor rust, ruimte, focus, daadkracht
  en op langere termijn ook meer zelfvertrouwen ontstaat
• ​Clearings zijn geen vervanging voor medische behandelingen
• ​Vragen over ​Clearing en het effect op jou? Bel gerust naar 06 - 5320 5588


Energieke groet!

Nicky Beentjes


 

 

Save

Save

>